Tez Hazırlama ve Proje Hazırlama Hakkında Yardım Bloğu

Tez Hazırlama ve Proje Hazırlama Hakkında Yardım Bloğu

www.portakaltez.com Blog lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine talep ettikleri konularda yardım ve destek amacıyla kurulmuştur. Öğrencilerin eğitim sürecinin son adımında gerçekleştirmek durumunda oldukları tez hazırlama aşamasının her noktasında destek hizmetleri sunulmaktadır. Konu hakkında farklı nedenlerle ne yapacağını bilemeyen, ilgisiz danışmanlar sebebiyle yeterli bilgilendirilmeyen veya eğitim sisteminde konu hakkında yeterli müfredat yer almaması gibi nedenlerle zorluk yaşayan tüm öğrenciler için tez yapımı konusunda profesyonel destek hizmetleri verilmektedir. Bunun yanında tez yazımı hususunda yeterli düzeyde olmasına rağmen yoğun iş hayatıyla boğuşmak durumunda olan kişiler için de faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Portakal Tez Blog bir nevi öğrenci destek hizmetleri amacıyla kurulmuştur.

tez hazırlama yardımı
tez hazırlama yardımı

Sahip olduğumuz insan kaynakları ile birçok farklı alanlarda destek hizmetleri verilmektedir. Ağırlıklı olarak sosyal bilimler disiplinlerinde çalışmalarla ilgili destek hizmetleri sunulmaktadır. Birçok sosyal bilimler disiplininde Türkçe veya İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde de uzman kadrosunu sahip olunması sebebiyle taleplere yanıt vermeye çalışmaktayız. Sosyal bilimler disiplinleri yanında bazı sayısal disiplinlerde de tez yazımı konusunda faaliyet gösterilmektedir. Sayısal bilimlerle alakalı olarak hizmet koşulları için detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

Belirtilen disiplinlerde gerçekleştirilen hizmetlerin yanında istatistik analiz veya anket çalışmalarınızda da hizmet sunulmaktadır. Özellikle akademik nitelikli veri analizlerinizi SPSS gibi programlarda dilediğiniz yöntemlerle analiz edebilmekteyiz. Böylece akademik araştırılarınızda kullanılmak üzere uyguladığınız anketlerinizle alakalı olarak istatistik veri analizi sonuçları hazırlanmaktadır. Bu analiz sonuçlarını direkt olarak size raporlama yapabilir veyahut kullanmak istediğiniz çalışma içerisinde adapte etme işlemini gerçekleştirebiliriz. Eğer spss veri analizi sonucunda elde edilen bulguları akademik bir çalıştayda kullanacaksanız, söz konusu işlemler sonrasında özet, sonuç gibi kısımların meydana getirilmesi talepleriniz dikkate alınmaktadır.

tez destek alın
tez destek alın

Süreci yürüten yazarlar veya istatistik uzmanları her biri kendi bilim dallarında uzman kişilerden meydana gelmektedir. Öyle ki size yararlı olamayacağımızı düşündüğümüz/hissettiğimiz bilim dallarında çalışmaları üstlenemiyoruz. Kısacası her konuda araştırma gerçekleştirmek veyahut tetkik yapabilmek gibi mantıktan uzak bir iddiamız bulunmamaktadır. Bir nevi anladığımız konularda destek hizmetleri verilmektedir.

Sonuçta Portakal Tez hazırlama Blog ile artık daha açıklayıcı bilgilere ulaşabilecek ve talep ettiğiniz konularda bizimle iletişime geçebileceksiniz. Özellikle sadece hizmet talebinde bulunacak kişilere değil; genel manada tez yazımı süreci hakkında bilgilendirici ve açıklayıcı makalelere yer vermek suretiyle bilinçlenmeyi amaçlayan öğrenci arkadaşlarda da farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. Herkes iyi biliyor ki öğrencilerin çoğunluğu tez hazırlama mevzusunda yeterli bilinç düzeyinde değildir. Bu durum elbette yalnızca talebelerden kaynaklanmamaktadır. Aksine üniversiteler, danışmanlar, eğitim sistemi problemleri, sistemsizlik, standardizasyonun sağlanamaması ve eşit şartlarda değerlendirilme yapılmaması gibi farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Portakal Tez Blog olarak mevzubahis sorunların etkisini asgari düzeye indirgemek maksadıyla konu hakkında bilinçlilik düzeyini artırmak için elimizden geldiğince bilgi paylaşmaya gayret göstereceğimizi bildirmek isteriz.