Tezde Son Kontroller

Son Kontroller

Teslim etmeden hemen önce tez hazırlama sürecinde kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aslında bu safhaya gelene dek yapılan ara kontroller sayesinde ciddi bir hatanın olmasının önüne geçilmiş olacaktır. Yine de son kontrol aşamasında yapılması gerekenlere kısaca değinilecek olursa sıralama şu şekilde yapılabilir:

  • Metin içerisinde atıf yapılan tüm yayınlar / yazarlar kaynakçada yer alıyor mu?
  • Bu durumun tam tersi yönde kaynakçada yer alan tüm atıflar metin içerisinde kullanılmış mı? (özellikle tez yazımı safhasında bir kısmı silinen araştırılarda buna dikkat edilmelidir).
  • Alıntı yapılan yerlerde bir tane dahi olsa atıf yapılması unutulmuş mu?
  • Biçimsel düzenlemeler güncel kılavuza göre yapıldı mı?
  • Daha önceki ara kontroller ve son kontrol akabinde danışman tenkitleri arasında atlanmış olan var mı?
  • Birebir alıntı oranı ölçümü (tez hazırlama süreci sonunda zaten ilgili danışman bunu yerine getirecektir ancak konu hakkında ön görünüz yok ise bu testi yapabilirsiniz. Yine de zorunlu olmadığını vurgulamak isteriz).

Kısaca bahsedilen bu kıstaslarla ilgili son kontroller yapılır ve tez hazırlama aşaması sonuçlandırılır. Yukarıda bahsedilenler dışında birçok kontrol kıstası daha mevcut olmasını rağmen en sık karşılaşılan problemler olması sebebiyle tez hazırlama merkezi olarak burada şimdilik yalnızca yukarıdaki maddelere değinilmiştir.

daha önceki konu: Araştırma bulgularının yorumlanması

Araştırma Sonuçlarının Analizi

Araştırma Sonuçlarının Analizi

Araştırma denildiğinde nicel veya nitel olarak gerçekleştirilen tüm uygulamalar kast edilmektedir. Akademik çalışmanın niteliğine veyahut danışmanla üzerinde mutabık olunan hususlara göre ne şekilde uygulanacağına karar verilen araştırma sonucunda bilgilerin sistemli bir hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple de araştırma bulgularını çeşitli bilgisayar programları ile veri analizi yapmak gerekmektedir. Çok az sayıda olsa da zaman zaman bilgisayar programı kullanılmadan çözümleme gerçekleştirilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak bilgisayar destekli veri analizi yapıldığını ifade etmek isteriz. Bu sayede insan faktörünün dezavantajı ortadan kaldırılmaktadır. Çünkü sayılarla işlem yapan bilgisayarlar sayesinde tez hazırlama işleminde en az hata ile süreç sonlandırılmaktadır. Sonuçların derlenmesi aşamasında sık karşılaşılan problemlerden birisi de veri analizi aşamasını ehil olmayan kişilerin gerçekleştirmesidir. Spss veri analizi SPSS, Amos, N-Vivo gibi birçok programla gerçekleştirilebilen araştırma sonuçları analizi, istatistik disiplini yanında birçok teknik bilgiyi de gerektirmektedir. Ancak bu programı kullanmayı bilmedikleri halde analiz yapmak suretiyle tez hazırlama aşamasını sonlandırmayı amaçlayan kişi için çoğu dönem hayal kırıklığı ile sonlanmaktadır. Anlatıldığı biçimde iş yapmaya kalkışan öğrenciler, sonuçları analiz etmek bir yana hatalı bulgulara ulaşmaktadır. Böylece elde ettiği bilgilerin ne olduğunu bile bilmesi olanaksız olduğundan dolayı başarıya ilerlemesi zor bir seçenek olarak karşısına çıkmaktadır.

benzer konular: Araştırma bulgularının yorumlanması

Araştırma bulgularının yorumlanması

Araştırma bulgularının yorumlanması

Bir önceki aşamada gerçekleştirilmiş olan istatistik analiz sonrasında elde edilen bilgilerin işlenmiş halde olması ve kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü elde edilen bulguların veri analizi sonucunda ortaya konulması istatistik disiplinlerinde eğitim almış kişiler için anlamlı olmakla birlikte, birçok kişi için bir manaya sahip olmayacaktır. O halde istatistik veri analizi sonucunda elde edilen bulguların her kesimden insanın anlayabileceği biçimde yorumlanması gerekmektedir. Bilindiği üzere özellikle akademik yayınlarda kullanılan paket programdan elde edilen bilgiler öncelikle tablo haline getirilmektedir. Sonrasında ise bu tablolarda ne anlatıldığı veyahut tablolardaki rakamların manasının ne olduğu yorumlanmak suretiyle açıklanmalıdır. Anlaşılmayan bir bilginin manası olmadığından dolayı bu işlem son derece önemlidir. Çünkü hazırlayacağınız akademik yayınlar gelecekte birçok öğrenci için referans niteliği taşıyacak olup, yapacağınız bir hata veyahut noksan bilgilendirme gelecekte talebeleri yanlış yönlendirebilecektir. Bunun önüne geçebilmek adına istatistik veri analizi sonucunda elde edilen bulguların yorumlanması doğru biçimde gerçekleştirilmelidir. Üstelik yalnızca doğru olması değil; aynı zamanda sade bir dille ortaya konulması da önem arz etmektedir.