Tez Teslim Aşaması

Teslim Aşaması

Uzun uzadıya açıklamaya çalışmış olduğumuz tez hazırlama aşamasını tek tek yayınlarla size sunmaya çalıştık. Her ne kadar daha önce tek parça halinde yayınlanmış dokümantasyona göre bir miktar daha kapsamlı olsa da, süreci tek başına anlatabilmesi adına yine benzer şekilde yetersiz olduğunu ifade etmek doğru bir ifade olacaktır. Açıkçası burada amaç yalnızca bu dokümantasyondan öğrenmek suretiyle tez yazımı veya tez yapımı konusunda tam öğrenmenin gerçekleşmesi değildir. Aksine, bu sayede size pratik ve genel bilgilerin verilmesidir. Çünkü bu sayede kritik noktalarda neler yapmanız gerektiği konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Böylelikle tez hazırlama kıstasında ana hatlarıyla sahip olduğunuz bilgileri daha verimli şekilde kullanmanız hedeflenmektedir. Takdir edersiniz ki diğer halde tez yazımı konusunda tüm bilgileri derlemek gerekirse yüzlerce sayfa yayın hazırlamak gerekmektedir. Ki bizim meydana getirdiğimiz yayınlara bile bazı talebe arkadaşlar uzun yakıştırmasını yapmaktadırlar. Daha uzun olursa birçok arkadaşımızın konu hakkında Tez Hazırlama merkezi olarak meydana getirmeye gayret gösterdiğimiz bilgileri hiç ilgi duymayacağını düşünmekteyiz. Yine de umarız sizler için yararlı olmuştur. Daha önce anlatılan tüm adımları tamamlamanız akabinde artık teslim aşamasına geçilmektedir. Teslim konusunda her okula göre prosedürler farklı olduğundan dolayı tez hazırlama merkezi olarak bu konuda ilgili enstitünüzün sayfasından bilgi almanızın yararlı olacağını düşünmekteyiz.