bitirme tezi örnekleri

Bitirme tezi hazırlayan yerler

Bitirme tezi hazırlayan yerler

Dünya’nın birçok ülkesinde olduğu gibi bizde de bitirme tezi hazırlayan yerler mevcuttur. Gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerde bitirme tezi hazırlayan yerler daha öncelikli olarak faaliyetlerine başlamışlardır ki bu durum son derece olağandır. Dünyanın önde gelen ülkelerinde ilk kez gözlemlenen bu faaliyet alanında takip eden dönemde gelişmeler yavaş yavaş diğer ülkelere yayılmıştır. Bu durum son derece olağandır çünkü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversite sayısı ile ülkemizdeki üniversite sayısını kıyaslamak mümkün değildir (Nüfusa oranlansa bile yaklaşık okul sayı açısından ciddi fark bulunmaktadır). Bu durumda bir de son yıllarda ülkemizde son yıllarda açılan onlarca üniversite olduğunu da özellikle vurgulamak isteriz. Oradaki yükseköğretim kurumu ve dolayısıyla da öğrenci potansiyelini düşününüz. Bir de bu öğrencilerin bitirme tezi hazırlayan yerler gereksinimi gerçekten orada daha yüksektir. Ancak her geçen gün ülkemizde de bu konuda talep git gide artmaktadır. Gelişmeler öyle gösteriyor ki hem talep hem de bu işi yapanlar artmaya devam edecektir. Anlatıldığı şekilde akademik bir araştırma talebiniz var ise bizimle iletişime geçiniz.

Bitirme Tezi Hazırlama

 

Bitirme Ödevi Hazırlama Birimi

Önceki konu: Ankarada tez yazan yerler